jojobet

“Yeni Memleketimiz Türkiye’yi Çok Seviyoruz”

24 Ağustos 2017, 11:05

Nadezda Pelit | Надежда Пелит

İki ülke arasında yaşanan krizde Türkiye’deki Rus Diasporası ne gibi faaliyetler yürüttüğü 26 Kasım 2015’de geçekleşen talihsiz uçak düşürme olayı herkesi etkiledi. Tabii, bu durumdan en çok etkilenenler ise Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşları oldu ve bu kriz gerçekten bizi çok üzdü.

Çünkü biz, asıl memleketimiz olan Rusya kadar yeni memleketimiz olan Türkiye’yi de çok seviyoruz. O yaşanan bu sıkıntıları hafifletmek için 26 Kasım’dan sonra birçok faaliyet hazırladık. Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşları, Rus dernekleri ve gönüllüler tarafından hazırlanan birçok faaliyetlerde yer aldılar. Mesela Kemer, Bodrum, Antalya, İstanbul, İzmir ve birçok şehirde Türklerle evli yaşayan Rusları ve onların çocuklarını bir araya getirerek birlik mesajı vermeye çalıştık. Biz dernek olarak en başından beri, siyasala olan sorunlar bu iki halkın dostluklarını bozamayacağına dair basın açıklamaları yaptık.

İnterneI e diasporamız tarafından bir platform oluşturduk ve orada iki ülke dostluğu ile ilgili makaleler yayınlayarak iki ülke arasındaki krizin geçici bir kriz olduğunu ifade etmeye çalıştık. Rusya ve Türkiye arasındaki dostluğu, çocukların ve fotoğrafçıların diliyle anla‰ k. Ekaterina Mutlu tarafından, “#% 50 Türk % 50 Rus#”adını verdiği bir fotoğraf sergisi açıldı ve serginin sloganı ise «Annem Rus babam Türk, ben siyase n dışındayım» oldu. Ekaterina Mutlu, annesi Rus babası Türk olan çocukların fotoğraflarını çekip sergi şeklinde birçok şehirde ve ‘’EXPO 2016 Antalya’’’da, Rus bahçesinde sergiledi.

Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşları olarak, barışa olan inancınızı hiç yitirdiğiniz oldu mu?

«Bizler, Rus ve Türk halkları olarak, ‘sonsuza uzanan köprüyüz’ İki kıyıyı, yani Rusya ve Türkiye’yi birbirine bağlıyoruz. Ülkelerimiz arasında coğrafi olarak mesafeler var ve halklarımız arasındaki farklılıklar benzerlikten daha fazla. Ama uzun yıllar, hala yüzyıllar boyunca çalışarak, bizleri birbirimize bağlayan bu köprüyü inşa edebildik. Ve bu kesinlikle bir ‘’Dostluk Köprüsü’’ dür. Bu köprüden her yıl milyonlarca turist geçiyor. Ve bu durum bizlere, birbirimizi daha da yakından tanıma Fırsat sunuyor. Bir milyonu aşkın Türk – Rus evliliğinden doğan çocuklar bu köprüde oyun oynuyor. Onun için barışa olan inancımızı hiç yitirmedik.

“Yeni MemleketimizTürkiye’yi Çok Seviyoruz” Nadezda Pelit Rusya Yurtdışı Dernekleri Koordinasyon Konseyi ve Kemer’deki Veles Uluslararası Kültür ve Dayanışma Derneği’nin başkanı. Nadezda hanımla Türkiye– Rusya krizi sırasında yaşanan sıkıntılar ve iki ülke arasındaki yeni dönemi konuştuk.

Türkiye ve Rusya arasındaki kriz, Türkiye’de yaşayan Rusları nasıl etkiledi? Bu soruya cevap verirken krizin ekonomik taraf ile ilgili çok ayrın lı yorum yapmak istemiyorum. Tabii ki Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşları Türk halkının bir parçası olarak ekonomik açıdan etkilendiler. Özellikle turizmde çalışanlar bunu hissettiler. Fakat özellikle söylemek istediğim şu ki ülkenin içinde iki millet arasındaki ilişkiler daha da güçlendi ve yeni seviyeye ulaştı. Biz hep -beraber krizi aştık ve şimdi kol kola tüm problemleri çözmeye ve ilişkileri eski haline getirmeye doğru gidiyoruz. Sizce, bundan sonraki süreçte hem iki devletin hem de iki halkın yapması ve daha duyarlı olması gereken konular neler?

Ülkelerimizin liderleri Putin ve Erdoğan bilge cumhurbaşkanlarıdır. Eminim ki, siyasi,-ekonomik ve kültürel açıdan yeniden başlayan iş birliği, iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşıyacak. Çünkü bunun altyapısı zaten hazır. İki ülke arasında diplomatik ilişkiler bakımından en yoğun günlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Yedi aylık kriz iki ülke arasındaki tüm problemleri ortaya çıkardı.Bu durum aslında bizim için ciddi bir şans. Çünkü yaşanan kriz, ülkelerimizin zayıf noktalarınının ne olduğunu bize net bir şekilde gösterdi. Artık geleceğimizi inşa ederken, geçmişe bakarak ve geçmişten ders alarak inşa edeceğiz.

Мы Очень Любим Свою Новую Родину – Турцию

Какие действия предприняла Российская диаспора в Турции, когда возник кризис между двумя государствами? Произошедшее 26 ноября 2015 года то злополучное событие со сбитым самолетом ни для кого не прошло без последствий. И естественно, больше всехего влияние на себе ощутили проживающие в Турции русские граждане: оно нас очень расстроило.

Авсе потому, что так же, как нашуисторическую Родину Россию, мы очень любим свою новую Родину – Турцию. Идля смягчения возникших сложностей, после 26 ноября нами был организованряд мероприятий. Проживающими в

Мы Очень Любим СвоюНовую Родину – ТурциюМы, какпредставители русского итурецкого народа, являемся «мостом, протянутым вбесконечность» Турции русскими гражданами, русскими ассоциациями идобровольцами былиподготовлены и осуществлены несколько важных выступлений. Например, вКемере, Бодруме, Анталии,Стамбуле, Измире и в рядедругих городов русские,состоящие в браке с турками,их дети собрались вместе,чтобы продемонстрировать всему миру наше единство. Как ассоциация, с самогоначала данного кризиса, мызаявляли в прессе, чтополитическим вопросам неудастся внести раздор междудвумя народами.В Интернете нашей диаспорой была организована платформа, накоторой публиковались статьи одружбе двух стран, и нами нераз повторялось о временномхарактере данного кризиса.Мы постарались показать дружбу между Турцией иРоссией глазами детей ифотографов. Была открыта фотовыставка Екатерины Мутлу под названием «#50% турчанка 50% русская#», гдеслоганом была фраза «Мама-русская, папа – турок, я – внеполитики». Екатерина Мутлу выставила фотографии детей русской мамы и турецкого папы во многих городах страны и в Русском саду на«EXPO 2016 Анталия».

А было ли так, что вы, будучи русскими гражданами, проживающими в Турции, теряли надежду навозможность примирения между странами? Мы, как представители Мы Очень Любим СвоюНовую Родину – Турцию русского и турецкого народа,являемся «мостом,протянутым в бесконечность», соединяющим два берега –Россию и Турцию.Географически между нашими государствами существуют немалые расстояния, иразличий между народами  больше, чем схожих черт.Однако, долгие годы, можносказать столетия, упорного труда позволили нам возвести этот мост. И этот мост, безусловно, является «Мостом Дружбы». Черезнего ежегодно проходят миллионы туристов, чтопозволяет нам узнать другдруга еще ближе. Болеемиллиона рожденных отрусско-турецкого брака детейиграют на этом мосту.Учитывая все это, мы никогдане теряли надежду напримирение.

Как кризис между Россией иТурцией сказался на русских,проживающих в Турции? Отвечая на ваш вопрос, мнене хочется глубоко вдаваться вэкономические детали.Естественно, русскиеграждане Турции являются частью турецкого народа, иэкономическая сторонакризиса не обошла и их.Особенно, почувствовали этона себе работники туризма.Однако, особо хочу отметить тот факт, что внутри страны кризис только укрепил отношения между двумянародами и вывел их нановый уровень. Мы вместепреодолели этот кризис исейчас, плечо к плечу,стараемся разрешить всевозникшие проблемы ивывести отношения напредыдущий уровень.Как по-вашему, что следуетпредпринять двум странам идвум народам в будущем,чтобы улучшить сложившееся положение?

Главы наших государств Путини Эрдоган являются оченьмудрыми политиками.

Уверена, заново начавшееся сотрудничество с культурной,политической иэкономической точки зрения позволят вывести отношения между двумя государствамина новый уровень. Основаниедля этого уже давно готово. С точки зрения дипломатических отношений,мы переживаем период напряженных дней. Семимесячный кризис выявил все существующие между двумя странами проблемы. Насамом деле, данное положение является серьезным для нас шансом. Пережитое ясно показало все слабые точки наших стран. Сейчас, строя будущее, мыбудем строить его, учитывая уроки, извлеченные изпрошлого.

Nadezda Pelit | Надежда Пелит

Kaynak: http://businesseurasia.com/yeni-memleketimiz-turkiyeyi-cok-seviyoruz/

YENİ HABERLER

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

YENİ HABERLER