RUSEN[KÜLTÜR]: Sosyalist müttefikleri desteklemek Rusya’ya ne kadara mâl oldu?

31 Ekim 2018, 00:44

Soğuk Savaş döneninden  itibaren Rusya, sosyalist müttefiklikler oluşturmak, yeni kurulan devletleri desteklemek ve yanına çekmek için onlara büyük ödenekler ayırmıştır. 2.Dünya Savaşı’nın son bulmasıyla birlikte başlayan Soğuk Savaş sürecinde ABD, Batı ülkelerine Rusya ise Doğu ülkelerine önderlik eden ülkeler haline gelmişlerdir. Rusya, ABD’nin egemen olduğu coğrafyada var olan sosyalist devletlere ekonomik ve askeri olarak birçok yardımda bulunmuştur. Böylelikle dünya egemenliği noktasında bu iki ülke arasında ki ilişkiler daha da gergin bir hale gelmiştir. Bu süre zarfında SSCB’nin ekonomik olarak yaptığı en büyük yatırımlar:

 

Küba

Rusya’nın desteklemiş olduğu ülkeler arasında birinci sırada Küba yer almaktadır. Rusya’nın 2014 yılında açıklamış olduğu veriler doğrultusunda, Küba için yaklaşık 35 milyar dolar para harcandığı bildirdi. Moskova, Küba’nın askeri, eğitim ve sağlık sistemlerinin gelişmesi için büyük yardımlarda bulundu. Küba, Rusya’nın Batı’da yer alan kalesi konumuna gelmiş ve buna karşılık ise SSCB’ye ülkede çok miktarda yetişmekte olan şeker kamışı göndermiştir.

 

Suriye

Soğuk Savaş döneminde Rusya’nın büyük paralar harcadığı ülkelerden biriside Suriye’dir. Suriye, SSCB’nin Ortadoğu’daki en önemli müttefiki olarak görülmekteydi. O dönem Suriye’yi Hafız Esad yönetmekte ve sosyalizme karşı da bir ilgisinin var olduğu bilinmekteydi. 2005 yılında, Suriye için verilen borç ve edilen yardımların toplam maliyetin 13 milyar dolara yakın olduğu bilgisi verilmiştir. Buna karşılık Suriye’de ülkede çalışan Rus işadamlarında bazı ayrıcalıklar verilebileceğine dair bir açıklama yapmıştır.

 

Moğolistan

Orta Çağ’daki Cengiz Han İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Moğolistan, dünya siyasetinde kendisi için pek önemli bir yer edinememiştir. Ancak 1920’den SSCB’nin dağılmasına kadar sadık bir müttefik olmuştur. 1956 yılında SSCB’ye dâhil olmak istese de Moskova bu istediği reddetmiştir. Bu süreç içerisinde Rusya 2003 yılına gelindiğinde SSCB döneminde Moğolistan’a 11 milyar dolara yakın bir yardım yapıldığını, bu yardımın ise sadece 300 milyon dolarlık bir kısmının ödendiğini bildirdi.

 

Kuzey Kore

2.Dünya Savaşının son bulmasıyla birlikte Kore ikiye ayrıldı ve SSCB, Kuzey Kore’ye destek sağladı. Kore, SSCB ve ABD’nin ciddi anlamda mücadele ettiği yerlerden birisi olduğundan, SSCB, bu bölgede egemenliğini kaybetmemek için büyük yatırımlar yaptı. Soğuk Savaş dönemi içerisinde yaklaşık 11 milyar dolarlık yardımda bulunulduğu açıklandı.

 

Vietnam

Vietnam, diğer bir SSCB-ABD mücadelesinin yaşandığı yer. ABD bölgede ki sosyalist ideolojiyi yıkmak için ülke ekonomisinin ciddi bir miktarını burada harcamıştır. SSCB ise Soğuk Savaş döneminde kendine en yakın müttefiklerden biri olan Vietnam için yine askeri ve ekonomik desteklerde bulunmuştur. SSCB, Vietnam’da yaklaşık olarak 117 askeri nesne inşa etmiş ve 2000 yılında açıklanan veriler doğrultusunda 9,5 milyar dolarlık ekonomik bir yardımında yapıldığı bildirilmiştir.

 

Rusya’nın desteklemiş olduğu bu ülkeler zaman içerisinde ekonomik ve siyasi anlamda büyük bir gelişme yaşayamamıştır. Bu ülkeler aldıkları borçların çok az bir miktarını ödeyebildiler. Kalan borçların büyük bir kısmı da Rusya tarafında silinmiştir.

YENİ HABERLER

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

YENİ HABERLER

Copyright © 2019. Rusen.Org | Ankara Türkiye