İlkelerimiz

 

Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN):

* Evrensel değerlere, insan onuruna, bireysel potansiyele, ifade ve düşünce özgürlüğüne inanan;

* Dünyayı tüm insanlığın ortak yaşam alanı olarak gören;

* Kadim kültür ve medeniyetlerin daha iyi tanınmasına öncelik veren;

* Rusya ve Avrasya coğrafyasında her türlü yapıcı etkileşimi teşvik eden;

* Karşılıklı yarar temelinde bölgesel güvene, dayanışmaya ve işbirliğine önem atfeden;

* Ortak coğrafya ve tarih bilincinden hareketle entelektüel düzeyde karşılıklı yakınlaşmayı arzulayan;

* 21. yüzyılın kaotik görünümünün bertaraf edilmesinde Türkiye, Rusya ve Avrasya ülkelerin “kaderdaş” olduğunu düşünen;

* Rusya, Türkiye ve Avrasyalı ülkelerin gelişmişlik düzeyine, öz kültürüne ve iç işlerine saygılı;

* Rusya, Türkiye ve Avrasya coğrafyasındaki benzer duygu ve düşünceyi taşıyan sivil nitelikli oluşumlarla işbirliği yapmaya hazır bir sivil toplum kuruluşudur.

 

 

Medyada Biz

Copyright © 2023. Rusen.Org | Ankara Türkiye