Rusya neden Ortadoğu’da başarılı oldu? Soçi’de muhtemel sonuç ne olur?

20 Ekim 2019, 11:51

 

16 Eylül 2019 tarihinde Rusya, İran ve Türkiye cumhurbaşkanları Suriye iç savaşının çözümünü görüşmek üzere Ankara’da bir araya geldi. Her üç ülke de Suriye’de anayasa komitesinin oluşumu üzerinde mutabık kaldılar. Bu üç lider kuzeydoğu Suriye’nin geleceği ve İdlib’teki duruma dair çözüm önerileri üzerinde de tartıştılar. Bu zirvede Rusya’nın Esed yönetimi üzerindeki İran etkisinden rahatsızlığı da gün yüzüne çıkmıştı. Çünkü Rusya’ya göre Suriye rejim ordusu üzerinde İran’ın etkisi ve orduyu milislerle takviye girişimi Suriye’ye müdahale olarak algılanmıştı. Ayrıca İran’ın İdlib konusundaki ısrarı Türkiye tarafından olumlu karşılanmamıştı. Rusya, Türkiye’nin İdlib’deki Hayat Tahrir al-Şam (HTS) milislerinin silahsızlandırılması ve Afrin’in Esad hükümetine geri verilmesinde ısrarcı olmuştu.

 

 

 

Rusya’nın Ankara zirvesinde Körfez ülkelerinin de Astana Sürecine katılması önerisi bir bakıma 3 ülke tarafından çözülemeyen konuların bu ülkelerin katılımı ile çözülebileceğine dair stratejisinden kaynaklanıyordu. Bu teklif hem Türkiye hem de İran tarafından memnuniyetle karşılandı. Lübnan ve Irak, Astana müzakerelerine 1-2 Ağustos’ta ilk kez gözlemci devletler olarak katılmışlardı. Rusya’nın planına göre Suriye’nin komşularının tamamı Astana barış müzakerelerine dâhil edilmelidir. Suriye’li mültecilerin geri dönüşü konusunda Rusya-Suriye-Lübnan üçlü komitesi bile kuruldu.

 

 

Rusya, Irak’ı Astana Görüşmelerine dâhil ederek Irak’ın bölgesel bir arabulucu olarak Suudi Arabistan-İran diyalogunu artırmaya yardımcı olmasını da istiyor. Rusya, hatta Irak’a Suriye’de daha önemli bir tahkim rolü verebilir. Mısır ise Ekim 2017’de Astana Görüşmelerine davet edilmişse de buna olumlu yanıt vermemişti. BAE ise Aralık 2018’de Şam’daki büyükelçiliğini yeniden açtığından beri Suriye’deki anlaşmazlıkların çözümünde etkin rol almak istiyor. Fakat BAE, Türkiye’nin Güvenli Bölge Planına şiddetle karşı çıkıyor. 31 Ocak 2019’da Rusya-BAE yetkilileri Suriye’nin kuzeyinde görüşme yaptılar. Rusya, BAE yardımıyla Suudi Arabistan’ın Esad karşıtı tavrını da yumuşatmak istiyor. Rusya, BAE-Suudi Arabistan sayesinde hem Suriye’nin yeniden imarında mali kaynak elde etmek hem de HTŞ’ye giden desteği kesmek istiyor.

 

 

Rusya ayrıca, Astana müzakerelerine Arap ülkelerinin katılımını artırarak Suriye anayasal komitesiyle Moskova arasındaki diyalog sayesinde Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin de sürece katılacağını düşünüyor. Böyle bir başarı Esad rejimine karşı olumsuz tutumu da yok edecektir.

Türkiye’nin 9 Ekim 2019’da başlattığı Barış Pınarı harekâtı, Suriye’deki dengeleri yeniden değiştirdi. ABD’nin yaptırım tehditlerine Avrupa ülkelerinin de katılımıyla NATO’da en büyük müttefik Türkiye ile NATO müttefikleri arasında bir tutarsızlık meydana geldi. ABD’nin Türkiye ile anlaşması sonrası ise Türkiye karşıtı politikalarıyla ön plana çıkan Avrupa ülkeleri kendilerini yarı yolda bırakılmış hissettiklerini açıkladı. Rusya hem harekât başladığında hem de Türkiye-ABD arasında bir anlaşma olduğunun açıklanmasından sonra tutarlı politikasını devam ettirdi.

 

 

Rusya’nın stratejisine göre harekât başlamasıyla ABD’nin kendilerine ihanet ettiğini düşünen PKK-PYD, Suriye rejimine başvuracaktı. Çünkü Suriye rejiminden başka PKK-PYD ile işbirliği yapabilecek bir güç kalmamıştı. PKK-PYD ile Suriye rejimi arasındaki ilişki her ne kadar güvene dayalı olmasa da etkileşime girmeden tarafların her bir amaç ve hedeflerini gerçekleştiremeyeceği anlayışına dayanan bir süreçtir. İki güç de Türkiye’ye karşı güç birliği yapmayı hedeflemişlerdir. Bu durum tüm taraflar için Rusya’yı görüşme yapılması ve desteğinin alınması gereken ülke haline getirmiştir. Bu haliyle Rusya açısından Suriye’de siyasi barış sürecine geçiş daha da kolaylaşmıştır.

 

 

 

Rusya, Suriye krizi başladığından beri zaman zaman popüler politikalar yürütmüşse de tutarlı ve anlaşılır bir strateji ile yola devam etmiştir. Bu politika günümüzde meyvelerini vermektedir. Rusya ilk başlarda Suriye’de diğer aktörleri ikna etmek için rejim değişikliği planı üzerinde çalışmışsa da daha sonra işbirliği yapan aktörlerin birbirine düşmesiyle bu plandan vazgeçmiştir. Rusya’nın Suriye politikası Ortadoğu’da başarılı olmasına neden olmuş ve yeni ilişkiler geliştirmesine olanak sağlamıştır. Rusya’nın Suriye politikasında uzun vadeli stratejiler olmamıştır. Duruma ve imkânlara göre stratejileri değişmiştir. Rusya’nın en büyük başarısı belki de değişikliklere hızlı tepki verme ve yeni fırsatlar için hazır olma içgüdüsüdür. Bu strateji aynı zamanda başkalarının hatalarını görme ve bunları kullanma yeteneğini de içermektedir. Rusya’nın bu politikası hibrit savaş tekniğini uyguladığı değerlendirmesiyle açıklansa da aslında sahayı ve diğer ülkelerin politikalarını bilmekle de alakalıdır.

 

 

Rusya hem Suriye’de hem de dünyanın kriz bölgelerinde askeri gücünü hep hazır tutmuştur. Bu hazır askeri güç diplomatik manevrayla da birleştirilerek çok pahalı olmayan başarılar elde edilmiştir. Yumuşak güç stratejisi her zaman için öncelikli olmuştur. Rusya’nın kriz alanlarındaki stratejisinde değişmeyen bir ideolojik saplantı hiç olmamıştır. Diplomatik esneklik, ittifakların değişkenliğinin dikkate alınması Rusya’ya avantajlar kazandırmıştır. Rusya stratejisi kısa vadeli olmuş ve fırsatlardan istifade etmek hep önceliklidir. Rusya’nın dış politikasında pragmatik bir yaklaşım vardır. Rusya, Soğuk Savaş sonrası ABD veya Avrupa Birliği ülkeleri gibi sabit bir düşman veya dost ülke anlayışına sahip değildir. Rusya, çıkar grupları arasında her bir ülke ile ilişki kurabilmiştir. Fakat Rusya her ne kadar esnek bir dış politika uygulasa da tarihi müttefiklerini hepten bırakmayı da hiç düşünmemiştir. Rusya’nın dış politikasında Suriye’de Baas tipi rejim ve Kürtler tümden terk edilebilecek bir unsur olmamıştır.

 

 

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı sırasında Menbiç bölgesinden çekilen ABD birliklerinin yerine Suriye rejimi ve Rusya’nın yerleşmesi yeni dönemde Türkiye-Rusya arasında nasıl bir anlaşma olacağına dair merakı artırdı. Suriye rejimi her ne kadar Menbiç’e girdiyse de mümkün olduğunca Türk ordusu ile savaşmaktan kaçındığı da görüldü. ABD açısından Türkiye’nin Esed rejimi ile çatışması ise “kırmızı çizgi” olarak gösterilmemiştir. PKK-PYD yok olmaktan kurtuluş için Şam yönetimini kurtarıcı olarak görürken bir anda Trump devreye girerek yeniden PYD’ye alan açabilmiştir. PKK-Şam rejimi arasındaki anlaşmaya göre şehirlerin kontrolü askeri olarak Esed yönetimine geçecek fakat şehri sivil olarak PKK-PYD yönetecektir.

 

 

 

Yerleşim yerlerinin güvenliğinin Suriye rejimi tarafından sağlanması ve siyasi kontrolün PKK-PYD elinde kalmasını öngören bu anlaşmanın Türkiye’yi durdurması mümkün değildir. Bu süreç Rusya açısından herkes için görüşülmesi gereken ülke konumunu ortaya çıkarmıştır. Rusya, Suriye rejimi ile Türkiye arasında başlayacak bir çatışmanın Suriye’de siyasi barış sürecini bitireceğine inanıyor. Rusya’nın daha önceden ısrar ettiği Suriye rejiminin kontrolüne girmesi gerektiğini söylediği topraklar şimdi Suriye rejiminin kontrolündedir. Fakat asıl sorun Suriye rejimi buralarda PKK-PYD ile mücadele edip onları etkisiz kılacak mıdır?

 

 

Mevcut durumda Şam yönetimi Suriye topraklarının sadece yüzde 60’ını kontrol etmektedir. Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı, Esed rejimine de olumlu olarak etki etmiştir. Türkiye sayesinde birçok yerleşim yerinde yeniden kontrol sağlamıştır. Rusya’nın elinde tutuğu bir plana göre İdlib ile Menbiç-Aynel Arab arasında bir değişim istenmektedir. Yeni plana göre Rusya, kuzey Suriye’de Türkiye’nin planlarını onaylarken Türkiye’nin de İdlib’de Şam – Moskova – Tahran operasyonunu kabul etmesi istenmektedir. Türkiye yanlısı silahlı güçlerin İdlib’ten tahliye edilmesi sonrası bölgeye operasyon yapmayı hedefleyen Rusya, bu planı Türkiye’nin kabul etmesi için elindeki avantajları kullanmak istiyor. Türkiye ise Güvenli Bölgedeki hapishanelerde bulunan DAEŞ’lilerin etkisiz hale getirilmesi için Rusya ve Avrupa ülkeleri için mutlaka işbirliği yapılması gereken ülke haline gelmiştir. Çünkü PKK’nın bilinçli olarak serbest bıraktığı bazı DAEŞ’liler elbet mülteci kılığında geldikleri ülkelere dönmeye kalkacaklardır.

 

 

Rusya’nın 22 Ekim’de Soçi’deki toplantıda Adana Mutabakatını gündeme getirerek 6 km alanda Türkiye’ye operasyon hakkı tanınmasını, Menbiç, Aynel Arab ve Kamışlı gibi yerleşim yerlerinde yönetimin Esed rejiminde kalmasını isteyeceğini biliyoruz. Bu haliyle Türkiye garantiler almak kaydıyla sadece Esed yönetiminde olmadan kendisi de kontrol mekanizmasında olmak kaydıyla bunu kabul edebilir. Ancak Türkiye 30 km’lik Güvenli Bölgede ısrar ederse Rusya’nın bunu kabul etmeme riski Esed rejimi-Türkiye, Türkiye-Rusya arasında da yeni krizlerin doğmasına neden olacaktır. ABD’nin Türkiye’ye kolayca teslim edecekken Menbiç ve çevresinden çekilip Rusya-Esed rejimine alan açması belki de Rusya’nın Türkiye ile bir kriz yaşamaları beklentisiyle yapılan bir stratejidir.

 

 

Rusya’nın Adana Mutabakatında ısrar etmesi İran ve Mısır’ın da bu anlaşmaya bağlı olarak devreye girmesi anlamını taşıyor. Çünkü 1998 yılında yapılan Adana Mutabakatının o dönemdeki garantör ülkeleri Mısır ve İran’dır. Bir ihtimal Adana Mutabakatının yeniden güncellenmesi ve terörle mücadelede Türkiye’ye herhangi bir sınır çizilmemesi mümkün olabilir. Türkiye-Rusya arasında yapılacak görüşmelerde Menbiç, Aynel Arab ve Kamışlı’da 2’li ve 3’lü denetim ve Güvenli Bölge mekanizması da denenebilir. Fakat her ne şartta olursa olsun Türkiye, 30 km’lik Güvenli Bölgeden taviz vermesi halinde Güvenli Bölge planının ileriki dönemlerde başarılı olmama ihtimalini göze almalıdır.

Soçi’deki toplantının gündemi Suriye’de güvenliği nasıl sağlarız olduğuna göre Türkiye-Rusya arasında tek başına değil de ikili bir strateji ve birlikte hareket etme planı üzerinde anlaşılma olasılığı vardır.

 

Prof. Dr. Salih YILMAZ

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı

 

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

YENİ HABERLER

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

YENİ HABERLER