Tarihi ve Toplumsal Bakış Açısıyla Darfur Sorunu

29 Temmuz 2017, 14:03

Afrika’nın doğusunda yer alan Sudan Cumhuriyeti çok geniş toprak kitlesine sahip bir ülkedir. Bu geniş yüzölçümü ile birlikte ülke etnik açıdan da toplumsal olarak çeşitlilik arz eden bir yapıya sahiptir. Ülkenin Batısında yer alan Darfur bölgesi de kendi içinde bu etnik çeşitliliği barındırmaktadır. Bölge 2003 yılında başlayan sorunla birlikte dünyanın dikkatini üzerine çekmiştir. Bölgenin toplumsal ve kültürel yapısına vakıf olmadan sorunu sağlıklı bir şekilde kavramanın mümkün olmadığı düşünülmektedir. Bundan dolayı ilk kısımlarda genel olarak bölge hakkında bilgilere yer verilecek daha sonra XX. yüzyılın başlarına kadar Sudan Cumhuriyeti’nden bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdüren Darfur bölgesinin tarihsel gelişimi ele alınarak incelenmeye çalışılacaktır.

Ardından Darfur bölgesinin genel olarak iki etnisiteden oluşan ancak kültürel açıdan çok çeşitli unsurlar içeren toplumsal yapısı üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda çok kültürlülüğün bölgede yaşanan soruna etkisi değerlendirilmeye çalışılacaktır. Buna ek olarak daha sonra bölgede yaşanan sorunun kökenini irdelemek adına Merkezi Hükümet tarafından uygulanan yanlış politikalar, İngiliz sömürge döneminden kalma ve ekonomik bazlı nedenler üzerinde durulacaktır. Darfur Sorunu, bilindiği üzere, uluslararası arenada bir soykırım olarak değerlendirmekte ve konuya ilişkin uluslararası ceza mahkemesince verilmiş kararlar bulunmaktadır. Ancak Sudan Cumhuriyeti’nin konuya yaklaşımı bakımından aynı şey söylenemez. Çalışmanın sonuç bölümünde bölgedeki son durum hakkında bilgi verilmiş ve sorunun evrimine ilişkin bir gelecek perspektifi sunulmaya çalışılmıştır.

Dr. Tirab Abbkar TİRAB´ın “Tarihi ve Toplumsal Bakış Açısıyla Darfur Sorunu” başlıklı çalışmasının tam metnine erişmek için tıklayınız.

YENİ HABERLER

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

YENİ HABERLER