Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek Sonuç Raporu

12 Aralık 2018, 21:21

Türkiye-Rusya İlişkilerini Geliştirmek Projesi kapsamında Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü  (RUSEN), Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği organizasyonu, Türk-Rus Toplumsal Forumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve AK Parti Dış ilişkiler Başkanlığının desteğiyle Rusya ve Türkiye’nin Avrasya bölgesinde işbirliği olanaklarının sunulması ve tartışılması amacıyla 22-23 Kasım 2018 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde düzenlenen “Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek” adlı bilgi şöleninin sonuç raporu şöyledir:

 

KÜLTÜR:

 1. Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi adına 2019 yılında Rusya ve Türkiye yılı etkinlikleri önemli bir fırsat olacaktır. Bu kapsamda kültür ve turizm alanında faaliyetler planı hazırlanmalı ve STK’ler ile işbirliğinde bu faaliyetler iki ülkede de tüm ülke genelini kapsayacak biçimde yapılmalıdır.
 2. Rusya’nın Kültür Strateji Belgesi kapsamında kültür politikaları önceden belirlenmektedir. Türkiye’de Kültür Stratejisi Belgesi olmadığından Rusya Kültür Bakanlığının Türkiye ile işbirliğinde hangi alanlarda işbirliği yapılabileceğine dair bir öngörüsü bulunmamaktadır. Bu nedenle Türkiye’de de Kültür Strateji Belgesi hazırlanmalı ve buna göre kültür politikaları 5 veya 10 yıllık periyotlarla güncellenmelidir.
 3. Türkiye-Rusya ilişkilerinin sağlam temellere oturması için edebi eserlerden ve edebiyatçılardan faydalanılabilir. Cengiz Aytmatov, Puşkin vd. örnekler kullanılabilir. Bu amaçla yeni yazılacak roman veya hikâyelere iki ülke de karşılıklı destek verebilir. İki ülke ilişkilerini ön plana çıkaran film, çizgi film ve belgesellere önem verilmelidir.
 4. Türkiye-Rusya kültürel ilişkilerinde kültür, iki ülke arasındaki güveni oluşturmak için araç olarak kullanılabilir. Değişken bir dünyada milli kimliklerimizi korurken bizi yakınlaştıran ortak noktaları da ön plana çıkarmalıyız.

EĞİTİM:

 1. Türkiye-Rusya arasında tarihte çoğu zaman rekabet temelli bir politika olmuştur. Buna bağlı olarak da başta ders kitaplarında iki toplumun birbirlerine karşı algısı çoğu zaman olumsuz biçimde işlenmiştir. Rusya’da okullardaki Genel Tarih ders kitaplarında Osmanlılar ve Türkler ile ilgili oldukça olumsuz ifadeler vardır. Yine Türkiye’deki Osmanlı Devleti-Rusya Çarlığı ile İnkılap Tarihi kitaplarında Ruslara dair olumsuz ifadeler mevcuttur. İki ülke arasında komisyonlar kurularak karşılıklı olumsuz ifadelerin kaldırılması geleceğin şekillendirilmesi açısından önemlidir.
 2. Türkiye-Rusya arasında son yıllarda önemli oranda öğrenci değişimi ve karşılıklı devlet bursu ile akademik bir altyapı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Türkiye’den Nükleer Teknolojiye dair öğrenciler Rusya’da eğitim almaktadır. Bu altyapıyı daha da geliştirmek adına Türkiye’de ve Rusya’da Uluslararası Türk-Rus Üniversitesi açılmalıdır. Bu üniversite sayesinde karşılıklı öğrenci ve akademisyen değişimi sayesinde ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesi sağlanabilir. İki büyük medeniyetin birbirleriyle ilişkilerini yönlendirecek hala bir üniversite, merkez veya enstitüye sahip olmaması büyük bir eksikliktir. Rusya’da Türkiye Enstitüsü, Türkiye’de de Rusya Enstitüsü açılabilir.

GÜVENLİK-ASKERİ İŞBİRLİĞİ:

 1. Türkiye-Rusya arasında Suriye merkezli olmak üzere yakın ilişkiler oluşmuştur. Türkiye’nin S400 hava savunma sistemi alması konusundaki kararlılığı iki ülkenin ortak askeri sanayi konusundaki işbirliğine önemli katkılar sunabilir. S400 silah sistemleri tek başına hava savunma için yeterli olmayacağından bunu destekleyen orta menzilli sistemlerin ortak üretimi konusunda ortak şirket kurulumu sağlanabilir. Türkiye, Rusya’dan S400’ler başta olmak üzere önemli silah sistemlerini satın alırken Rusya da Türkiye’den ATAK Helikopter, ALTAY tankı ve İHA’lar konusunda alım yapmaya dair bir politika oluşturmalıdır. Karşılıklı alım ve satım iki ülkeyi bu alanda daha da yakınlaştıracaktır. İki ülke arasındaki askeri işbirliğinde bağımlılık yerine karşılıklı işbirliği olmalıdır.
 2. Türkiye, askeri anlamda NATO sistemleri ve kuralları dikkate alınarak ordusunu ve insan kaynaklarını şekillendirmiştir. Aynı biçimde Rusya da daha çok SSCB dönemi düzene göre ordusunu şekillendirmiştir. İki ülkenin komuta ve asker yapısının farklılığı dikkate alındığında işbirliğini gelecek kuşaklara aktarmak adına Rusya-Türkiye Harp Akademilerinde asker öğrenci değişimi sağlanmalıdır. Bu öğrenciler karşılıklı olarak askeri eğitimlerini tamamladıktan sonra belli bir süre de kurmay olarak Türkiye-Rusya ordusunda görev yapabilir. Yine iki ülke ordularının kısıtlı da olsa ortak tatbikat yapma konusunda da planları olabilir.
 3. Türkiye-Rusya’da askerlik kaynağı olarak kullanılan okullarda karşılıklı ders kitaplarından faydalanılabilir. Askerlik yetiştirme teknikleri konusunda harp akademileri eğitmen/uzman değişimi yapmalıdır.
 4. Türkiye-Rusya işbirliğini gelecekte olumsuz etkileyebilecek Dağlık Karabağ, Kırım, Kuzey Kıbrıs vb. bölgelerdeki sorunların çözümü konusunda iki ülke de inisiyatif alarak çözüme biran önce ulaştırılması konusunda gayret göstermelidir. Bu bölgelerdeki krizler gelecekte dış etkenler tarafından kullanılmaya müsait bir alan oluşturmaktadır.

ENERJİ/EKONOMİ

 1. Türkiye-Rusya arasında TürkAkım Projesi ile enerji alanında önemli bir işbirliği vardır. Fakat bu işbirliğinin kalıcı olmaması adına dış etkenlerden kaynaklı tehditler de mevcuttur. 21. Yüzyılda dünya enerji piyasasında değişen yollar ve kaynaklar dikkate alındığında iki ülkenin özellikle LNG konusunda ortak yatırım yapmaya dair planları olmalıdır. Yine başta Azerbaycan olmak üzere Türkmenistan ve İran doğalgazının Batı’ya açılımı konusunda ortak proje ve şirketler kurulmalıdır.
 2. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel düzen doğrudan tek kutuplu dünya çerçevesinde işletilmeye çalışılmaktadır. Avrasya coğrafyasında ekonomi temelli kurulan işbirlikleri desteklenerek karşılıklı ticarette milli paraların kullanımı desteklenmelidir. Türkiye’ye gelen Rus turistlerin özellikle turistik bölgelerde kendi milli paralarıyla alışveriş yapabilmeleri önündeki engeller kaldırılmalıdır.
 3. Türkiye-Rusya arasında 24 Kasım uçak krizinden sonra Rusya taraflı olarak ortaya çıkan vize problemi önemli bir sorundur. Rusya’nın uyguladığı vize sorunu iki ülke arasında ticaretin gelişimi başta olmak üzere turizm ve diğer alanlarda sorun oluşturmaktadır. Türkiye-Rusya arasında işbirliğinin geleceğe taşınması isteniyorsa vizelerin kaldırılması olmazsa olmazlardandır.
 4. 24 Kasım uçak krizi sürecinde binlerce Türk vatandaşı işadamı, işçi, uzman vb. Rusya’ya girişi yasaklanmıştır. Türkiye’nin taleplerine karşılık bu sorunun çözümüne dair Rusya’dan gerekli adımlar gelmemiştir. Bu tür çözümsüzlükler iki toplum arasında güvensizliklere neden olmaktadır. Rus devlet sistemi içerisinde kurumların birbirinden bağımsız karar almaları ve bunu yaparken de milli güvenliği sebep olarak göstermeleri çözümsüzlüğün ana nedenini oluşturmaktadır. İki ülke arasındaki güveni sarsacak bu tür davranışlarda iki ülke kurumlarının da titiz davranması gerekmektedir.
 5. Türkiye ve Rusya’da karşılıklı yatırım oluşturmak için serbest ticaret bölgeleri kurulmalıdır. Rusya’da sadece Türk iş adamlarının kullanacağım serbest bölge, Türkiye’de de Rus iş adamlarının kullanacağı serbest bölge oluşturulmalıdır. Ayrıca iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması konusunda da çalışmalar yapılmalıdır. İki devlet önceliklerini belirleyip iki ülkenin yatırım planını müzakere ederek gerçekleştirilmeli. Örneğin Moskova ve Petersburg gibi büyük şehirlerde Türklere fabrika yapacak özel bölgeler kurulabilir. Türkiye’de ise Rus turizmcilere yatırım yapmaları için alanlar ve kanuni kolaylıklar sağlanabilir.
 6. Türkiye-Rusya ilişkilerinde ekonomik entegrasyon maalesef henüz sağlanmamıştır. İki ülkenin kanunları ve yöneticileri birbirini anlamakta ve birbirine uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Bu amaçla komisyonlar oluşturulmalıdır.

BASIN:

 1. Türkiye-Rusya arasında basın yayın konusundaki tüm anlaşmalar 24 Kasım uçak krizi sonrası Rusya tarafından sonlandırılmıştır. Bu ilişki ağı yeniden kurularak karşılıklı işbirliği güçlendirilmelidir. Türk-Rus Basın Konseyi kurularak sorunlar ve çözümleri bu kurum üzerinden tartışılabilir. Türkiye ve Rusya devlet basın kuruluşları arasında yapılacak anlaşma ile karşılıklı film, belgesel ve doküman değişimi ücretsiz sağlanabilir. Ayrıca bu anlaşmalarla iki ülke televizyonları birbirlerinin altyapı ve muhabirlerini de kullanabilmelidir. Örneğin ani bir olay karşısında Rus RT Kanalı, Ankara’da TRT’nin, altyapı, kameramanı ve muhabirini ücretsiz kullanabilir.
 2. Türk-Rus Basın Konseyi tarafından iki ülkeye dair belirli aralıklarla içerik üretilerek karşılıklı eğitim ve tecrübe paylaşımı da yapılmalıdır.

 

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

YENİ HABERLER

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

YENİ HABERLER